Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

Bạn biết Lotus qua kênh nào:
Bạn cần làm gì:

Thông tin liên hệ

Lô 49M-2, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.
(024) 6657 4599
info@lotuspharma.net.vn
http://www.lotuspharma.net.vn