Nhân viên kế hoạch sản xuất

Địa điểm làm việc: Lô 49M-2, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020

– Lập kế hoạch sản xuất:

+ Lập các Kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư, đồng thời điều phối và đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt và báo cáo kịp thời BGĐ tình hình để đảm bảo KHSX, KHVT đúng tiến độ, không gián đoạn sản xuất.
+ Lập kế hoạch sản xuất dài hạn đáp ứng thời gian cam kết trên đơn đặt hàng
+ Lên kế hoạch dự trù vật tư đáp ứng cho kế hoạch dài hạn gửi nhân viên phụ trách vật tư.

+ Lập kế hoạch sản xuất tuần gửi các bộ phận căn cứ trên tiến độ vật tư về, kết quả từ phòng QC và kế hoạch dài hạn
+ Theo dõi vật tư, theo dõi kiểm nghiệm vật tư theo kế hoạch vật tư.

– Triển khai kế hoạch
+ Làm lệnh sản xuất
+Theo dõi thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất của PXSX, thông báo kịp thời với trưởng phòng khi có sự cố phát sinh ảnh hưởng tới tiến độ ra hàng.
+ Theo dõi tiến độ thực hiện kiểm nghiệm và kết quả kiểm nghiệm của BTP, TP

+ Đôn đốc tiến độ mua vật tư, nguyên vật liệu hàng tháng, hoặc vật tư phát sinh của bộ phận mua hàng.
+ Thực hiện điều chuyển giao hàng cho khách hàng
+ Tổng kết hồ sơ lô theo đúng thời gian quy định

 Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất thưởng xuyên cho trưởng phòng.
– Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, Ưu tiên chuyên ngành y,dược, CNSH-TP hoặc chuyên ngành về kinh tế, ngoại thương
– Kỹ năng: Sử dụng vi tính thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, Kỹ năng giao tiếp, thiết lập và quản lý mục tiêu, kế hoạch, kỹ năng điều phối, thương thuyết.
– Đạo đức nghề nghiệp :Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo.