Nhân viên đảm bảo chất lượng - QA

Địa điểm làm việc: Lô 49M-2, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2020

* Quản lý tài liệu, hồ sơ

– Lưu trữ hồ sơ tài liệu theo đúng quy trình kiểm soát hồ sơ tài liệu.

– Chuẩn bị hồ sơ lô sản xuất.

– Kiểm tra hồ sơ lô trước khi xuất xưởng thành phẩm.

– Tổng kết và lưu hồ sơ lô khi kết thúc lô.

* Thực hiện kiểm soát kho

* Thực hiện kiểm tra các thông tin liên quan tới sản xuất

– Hỗ trợ IPC kiểm tra, kiểm soát sản xuất khi cần.

– Kiểm tra và ban hành định mức sản phẩm theo hướng dẫn

– Kiểm tra lệnh sản xuất theo hướng dẫn kiểm tra

* Tổng hợp thông tin sản xuất

– Tổng hợp sự không phù hợp hàng tuần/ tháng. Từ đó phân tích dữ liệu, đưa ra đường xu hướng, ngăn chặn những các sự không phù hợp lặp lại trong tương lai

– Theo dõi và tổng kết việc thực hiện các biện pháp xử lý và hành động khắc phục.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

–  Ưu tiên Ứng viên là dược sĩ đại học/ cao đẳng, có kiến thức và năng lực trong lĩnh vực sản xuất dươc phẩm theo GMP
– Kinh nghiệm: từ 2-3 năm ở vị trí tương đương

– Sử dụng tốt vi tính văn phòng, đặc biệt là excel, phân tích số liệu.

– Tư duy hệ thống, logic, phản biện tốt