Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

  Bạn biết Lotus qua kênh nào:
  Bạn cần làm gì:

  Thông tin liên hệ

  Lô 49M-2, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.
  (024) 6657 4599
  info@lotuspharma.net.vn
  http://www.lotuspharma.net.vn